<video id="p8tfd"><ins id="p8tfd"></ins></video>

   <i id="p8tfd"><bdo id="p8tfd"><delect id="p8tfd"></delect></bdo></i>
  1. <u id="p8tfd"></u>
    1. <mark id="p8tfd"><table id="p8tfd"><acronym id="p8tfd"></acronym></table></mark>

     首頁 > 幼兒園課件PPT > 學前班PPT

     學前班拼音《韻母樂園》PPT課件

     學前班拼音《韻母樂園》PPT課件

     學前班拼音《韻母樂園》PPT課件主要包含了PPT課件,整體認讀音節,書寫格式,復韻母,聲調復習,鼻韻母聲調練習,哪些是整體認讀音節等內容,歡迎點擊下載。

     聲母屋
     書寫格式
     前鼻韻母
      an   en    in  
        un    ün
     后鼻韻母
       ang   eng            ing    ong
     聲調復習
     一聲高高平又平         
     二聲就像上山坡     
     三聲下坡又上坡     
     四聲就像下山坡
     單韻母聲調練習
     復韻母聲調練習
     ɑi         āi    ái    ǎi   ài
     ei         ēi     éi    ěi    èi
     ui         uī    uí    uǐ   uì
     ɑo        āo   áo  ǎo  ào
     ou        ōu    óu   ǒu   òu 
     iu         iū     iú    iǔ    iù
     ie         iē     ié    iě    iè
     üe        üē    üé   üě   üè
     特殊韻母er  ēr ér ěr èr
     鼻韻母聲調練習
     你能分清嗎?
     ɑ—ɑn—ɑng   e—en—eng      
     i—in—ing   un—ün—üe      
     iu—ui—in   ɑn—ɑo—ɑi
     ie—ei—er
     有ɑ在給ɑ戴,
     ɑ不在給o e;
     要是i u一起來誰在后面誰來戴
     i上標調把帽脫 。
     拼音操
     點點頭、彎彎腰,我們來做拼音操。
     動動手動動腳,我們來背聲母表:
     b  p  m  f  d  t  n  l  g  k  h  j  q  x  z c s 
     zh    ch   sh    r   y   w
     扭扭脖子,扭扭腰,我們來背韻母表:
     ɑ  o  e  i  u  ü  ɑi  ei  ui  ɑo  ou  iu  ie  üe  er ɑn en 
     in  un ün ɑng eng ing ong

     相關教案

     舉報 337p日本欧洲亚洲大胆精品